Les vår

Personvernerklæring

Våre nøkkelprinsipper for behandling av personopplysninger
OH SPELL! tar databehandling på alvor og vi forplikter oss til å overholde gjeldende lover for behandling av personopplysninger. Vi behandler personopplysninger i samsvar med forpliktelsene dine under avtalen vår, og for å utøve vår drift og våre forpliktelser som leverandør av oversettelsestjenester.

Vi beskytter personopplysningene dine i samsvar med gjeldende regelverk, inkludert EUs personvernforordning (GDPR – EU-forordning 2016/679).

Personopplysninger er taushetsbelagt
Vi holder personopplysningene dine konfidensielle og unngår all unødvendig innsamling, behandling og oppbevaring av personopplysninger. Personopplysningene vi henter inn behandles og oppbevares på industriledende, sikre skytjenester.

Vi har skrevet kontrakter med våre underleverandører
Av hensyn til behandling av personopplysninger, bruker vi kun underleverandører som inngår i en skriftlig kontrakt med oss, og som forplikter seg til å beskytte disse personopplysningene.

Hensikten til behandling av personopplysninger
Personopplysninger behandles i samsvar med instruksene oppgitt av kunden, og vi behandler aldri personopplysninger som ikke er i kundens interesse.

Hovedsakelig brukes personopplysninger, inkludert personlig informasjon som tilhører kunderepresentanter som samhandler med oss, til å kunne tilby og levere tjenester, behandle kundeforhold, sende fakturaer, behandle klager og tilby kundestøtte.

Vi samler, oppbevarer og behandler kun personopplysninger til forhåndsavtalte formål.

Hvilke opplysninger henter vi inn?
Vi henter hovedsakelig inn opplysninger direkte fra deg når du kontakter oss, eller når du bruker våre tjenester.

Dette kan inkludere:

  • Navnet på bedriften til kunden, for- og etternavn på kontaktpersonen, bedriftsadresse, bedriftens e-postadresse, bedriftens telefonnummer og arbeidstittel, fakturerings- og leveringsinformasjon
  • Informasjon om tilbakemeldinger fra kunden
  • Opplysninger hentet inn gjennom bruken av våre nettbaserte skjema med ditt samtykke, vi kan også bruke e-postadressen til å sende deg nyhetsbrev og markedsføring.

Vi selger ikke under noen omstendigheter dine opplysninger til tredjeparter.

 

Dine rettigheter og GDPR

Rett til tilgang
Du kan be om tilgang til dine personopplysninger og motta en kopi av personopplysningene OH SPELL! behandler om deg. Slik forespørsel kan sendes på e-post til info@ohspell.com.

 

Rett til korrigering
Du har rett til å be om at feil, unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger korrigeres med de begrensninger som følger fra eksisterende regelverk og rettigheter for behandling av personopplysninger.

Rett til sletting
Du har rett til å be om at personopplysninger slettes når de ikke lenger er nødvendig eller om behandlingen er ulovlig.

Rett til begrensning av behandling
Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i spesifikke tilfeller.

Trekke tilbake samtykke
Dersom vi behandler personopplysninger basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å oppgi opplysninger. Selv om du trekker tilbake samtykket ditt, fortsetter vi å bruke personopplysningene dine dersom vi trenger dette for å oppfylle en avtale eller juridisk forpliktelse.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?
Vi oppbevarer ikke personopplysningene dine utover det som er nødvendig for dets formål eller det som er nødvendig etter avtale eller regelverk.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine?
Dine personopplysninger lagers hovedsakelig elektronisk på serverne til våre tjenesteleverandører, som er beskyttet i samsvar med fagområdets generelle retningslinjer.