Translation Memory: Hva er det og hvorfor trenger jeg det?

19.02.2021

Vinn-vinn-situasjoner er ideelle for alle. For oversettere og klientene deres er bruken av et oversettelsesminne noe som er verdt å feire. Et oversettelsesminne hjelper oversettere med å jobbe raskere og mer effektivt. Ikke bare forbedrer det arbeidsflytprosessen for oversetteren, men det bidrar til at klienten mottar høy kvalitet og nøyaktige tekster. Og sist, men ikke minst, klienten kan spare penger.

Hva er et Translation Memory?

Kort fortalt er det en programvare som sørger for at du aldri trenger oversette den samme setningen to ganger. Det vil si at en oversettelses arbeidstid reduseres kraftig, spesielt når det er snakk om revisjoner eller innhold med mye gjentakelseEoversettelsesminne fungerer som en database som lagrer tidligere oversatte teksterOrd, setninger – og til og med hele avsnitt – fra en teksdeles opp i to deler: kildespråk og målspråk. Kildespråket refererer til originalspråket som skal oversettes. Målspråket er oversettelsen av originalteksten. Sammen er disse parene kjent som oversettelsesenheter («Translation Units» eller «TU»).

«Det er kanskje på tide å bruke moderne verktøy som sørger for samsvar og at firmaet ditt kommuniserer det som er viktigskaper troverdighet og flere salg?»

Hvordan fungerer et Translation Memory?

Oversettelsesminner er en del av et større system som kalles CAT-systemer (Computer Assisted Translation). Et CAT-system er en programvare som brukes av profesjonelle oversettere til å øke produktiviteten, fange feil og forbedre flyten 

Translation Memory er en viktig del av CAT. Systemet starter en oversettelse ved å åpne et dokument, ofte kalt kildefilen. Deretter sjekker den om noe av det nye innholdet allerede eksisterer i oversettelsesminnet. Verktøyet søker etter «100 % treff» (identiske treff)«fuzzy treff» (lignende treff). Et «fuzzy treff» betyr at det ikke er noe eksakt treff for et begrep eller en setning, men at det finnes segmenter i oversettelsesminnet som ligner på den teksten oversetteren jobber med.  

Når man jobber med et Translation Memory, er menneskelig dømmekraft meget viktig. Oversetteren kan godta, endre eller forandre forslaget til systemet. Selv om et oversettelsesminne finner noe som samsvarer med oversettelsen, må oversetteren verifisere nøyaktigheten i den gitte konteksten. Når et segment ikke samsvarer (dette skjer hvis det ikke har blitt oversatt tidligere), vil oversettelsesminnet lagre de nye TU-ene, og dette gjør at oversettelsesminnet kan fortsette å vokse og forbedre seg.  

Eksempel på et oversettelsesminne - Translation Memory

Fordeler

Bruk av oversettelsesminner hjelper til med å støtte lokalisering, forbedre kvaliteten og samsvar. Det hjelper også oversettere med å jobbe raskere og mer effektivt. Å jobbe med et Translation Memory er ikke det samme som å bruke maskinoversettelsesverktøy («Machine Translation» eller «MT»). I motsetning til MT, som er en automatisk oversettelse uten innspill fra en oversetterbygges et Translation Memory opp av profesjonelle oversettere. Et Translation Memory hjelper deg også tilpasse innholdet ditt til et spesifikt språk, kultur og publikum, slik at det innholdet er naturlig og lettlest for leseren. 

Ingenting kommuniserer bedre enn en god tekst. Det er teksten som skaper kunnskap, salg og forståelse. Kjempestore markedsføringsinnsatser er lite verdt dersom teksten er full av feil eller ikke klarer å kommunisere med din målgruppe 

Det er kanskje på tide å bruke moderne verktøy som sørger for samsvar og at firmaet ditt kommuniserer det som er viktigskaper troverdighet og flere salg